Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze Nettomarktsite, waaronder die op de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij de Nettomarkt Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder toestemming van Nettomarkt informatie van deze site openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Aansprakelijkheid

De Nettomarkt besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle op deze site gepubliceerde gegevens. Desondanks kunnen daar onjuistheden in voorkomen. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt u aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op deze site. Dit geldt ook voor gelijk welke persoon die optreedt in naam van Nettomarkt alsmede eventuele toeleveranciers.

Privacy

Via de Nettomarkt kunt u zich onder meer aanmelden voor het ontvangen van de wekelijkse aanbiedingen in uw mailbox. Hiertoe registeren wij uw e-mailadres. Hierop is de Nederlandse privacywetgeving van toepassing.